Bảng báo giá sửa chữa xe tai nạn Ford Ranger

Ngày đăng: 21/09/2020 Lượt xem: 8

Bảng báo giá sửa chữa xe tai nạn Ford Ranger

TIỀN PHỤ TÙNG SỬA CHỮA XE TAI NẠN FORD RANGER 

PHỤ TÙNG S. LƯỢNG GIÁ
Phần máy, gầm
Lọc dầu máy 1C 230,000
Lọc nhiên liệu diezel 1C 280,000
Lọc gió 1C 390,000
Bu gi sấy 4C 4,000,000
Bi tê 1V 800,000
Bàn ép 1C 4,850,000
Lá côn 1C 4,800,000
Dây cua roa máy phát 1C 650,000
Dây cua roa điều hòa 1C 250,000
Phớt cầu trước 1C 550,000
Bi chữ thập các đăng trước 2V 4,400,000
Bi chữ thập các đăng sau 3V 4,500,000
Giảm xóc trước 2C 4,000,000
Giảm xóc sau 2C 3,000,000
Chân máy 2C 1,000,000
Cao su cân bằng 2C 60,000
Cao su đồng tiền 8C 160,000
Xi lanh phanh sau 2C 3,000,000
Dây phanh tay RH 1C 1,000,000
Bi vành chậu cầu sau 2V 2,200,000
Bi quả dứa to cầu sau 1V 1,450,000
Bi quả dứa nhỏ cầu sau 1V 1,250,000
Bi may ơ trước 2V 4,200,000
Bi láp sau 2V 2,000,000
Rô tuyn lái trong 2Q 2,800,000
Rô tuyn lái ngoài 2Q 1,800,000
Rô tuyn bót lái chính 1C 1,400,000
Rô tuyn bót lái phụ 1C 4,500,000
Rô tuyn đứng trên 2Q 1,600,000
Rô tuyn đứng dưới 2Q 2,000,000
Gioăng nắp dàn cò 1C 300,000
Gioăng đáy các te 1C 450,000
Bạc cần đi số 1C 200,000
Bi kim may ơ trước 2V 1,200,000
Phớt may ơ trước 2C 280,000
Phớt láp ngoài 2C 1,000,000
Trục láp trung gian 1C 8,500,000
Cây láp trước LH 1C 10,000,000
Cây láp trước RH 1C 9,800,000
Phớt cầu sau 1C 500,000
ống căn cầu sau 1C 350,000
Bót lái chính 1C 27,500,000
Nhựa đệm nhíp 8C 320,000
Cao su ắc nhíp trước 4C 160,000
Phớt láp trong RH 1C 500,000
Mặt bích cầu sau 1C 2,500,000
Tuy ô cao áp trợ lực lái 1C 1,700,000
Tuy ô côn 1C 350,000
Má phanh trước 1B 1,350,000
Má phanh sau 1B 1,600,000
Trượt côn dưới 1C 1,750,000
Tổng côn 1C 3,250,000
Tổng phanh 1C 4,850,000
Xi lanh Blu 2C 2,800,000
Van cài cầu (LD) 2C 1,900,000
Phần điện,điều hòa,vỏ
Dàn nóng 1C 8,500,000
Tuy ô cao áp từ lốc lạnh ra dàn nóng 1C 1,950,000
Chổi gạt mưa 2C 750,000
Gioăng khung cửa trước LH,RH 2C 820,000
Gioăng khung cửa sau LH,RH 2C 820,000
Gioăng cánh cửa trước LH,RH 2C 840,000
Gioăng cánh cửa sau LH,RH 2C 840,000
Phin lọc ga 1C 850,000
ổ khóa điện 1C 3,000,000
Tiếp điểm ổ khóa điện 1C 1,450,000
Lốc lạnh 1C 9,800,000
Nẹp chân kính ngoài cửa trước LH,RH 2C 1,000,000
Nẹp chân kính ngoài cửa sau LH,RH 2C 1,200,000
Nẹp chân kính trong cửa trước LH,RH 2C 980,000
Nẹp chân kính trong cửa sau LH,RH 2C 1,600,000
Tay quay kính trước sau LH,RH 3C 1,500,000
Ghế da + táp bi cánh cửa (GD) 1B 6,500,000
Trải sàn xe (GD) 1C 1,450,000

TIỀN CÔNG SỬA CHỮA XE TAI NẠN FORD RANGER    

CÔNG VIỆC TIỀN CÔNG
Công thay dầu máy,lọc dầu,lọc gió,lọc diezel 250,000
Thay dầu máy,dầu cầu số,dầu trợ lực,dầu phanh,nước mát 450,000
Thay bu gi sấy 350,000
Hạ hộp số thay lá côn,bàn ép,bi tê 650,000
Thay dây cua roa máy phát,điều hòa 120,000
Thay bi chữ thập trục các đăng trước,sau 400,000
Thay bi vành chậu,bi quả dứa,phớt cầu sau 550,000
Thay giảm xóc trước sau 400,000
Thay chân máy 250,000
Thay cao su cân bằng,cao su đồng tiền 250,000
Thay xi lanh phanh sau,thay dây phanh tay 350,000
Thay bi may ơ trước,bi may ơ sau 500,000
Thay rô tuyn lái trong,lái ngoài,thay rô tuyn 850,000
bót lái chính,bót lái phụ,chỉnh độ chụm
Thay gioăng nắp dàn cò 250,000
Thay gioăng đáy các te 350,000
Thay vòng bi kim may ơ trước,thay phớt may 450,000
ơ trước,phớt láp trong, ngoài
Thay cây láp LH,RH,thay trục láp trung gian 400,000
Thay bót lái chính 350,000
Thay cao su ắc nhíp,đệm nhựa nhíp 400,000 
Thay bạc cần đi số,thay mặt bích cầu sau 300,000 
Thay tuy ô cao áp trợ lực lái,tuy ô côn 300,000 
Thay má phanh trước sau 400,000 
Thay tổng côn,tổng phanh,trượt côn dưới 500,000 
Thay xi lanh Blu,thay van cài cầu 500,000 
Thay lốc lạnh, dàn nóng,phin lọc ga,tuy ô cao áp điều hòa 850,000 
Thay ổ khóa điện,chổi gạt mưa 250,000 
Thay 04 gioăng khung cửa 400,000 
Thay 04 gioăng cánh cửa 400,000 
Thay 04 nẹp chân kính ngoài 400,000 
Thay 04 nẹp chân kính trong 400,000 
Thay 03 tay quay kính 240,000 
Bảo dưỡng toàn bộ khóa cửa 400,000 
Vá mọt phục hồi những vi trí mọt quanh xe ( Bao gồm Carobi,,thùng xe,ca bil,sàn xe,sắt xi gầm xe) 5,500,000 
Tháo lắp nội,ngoại thất phụ vụ sơn 1,500,000 
Sơn toàn bộ vỏ xe ( Bao gồm vật liệu làm nền vật liệu sơn,vật liệu đánh bóng ) 14,500,000 

TIỀN DẦU MỞ, VẬT TƯ PHỤ PHỤC VỤ SỬA CHỮA XE TAI NẠN FORD RANGER 

TÊN DẦU MỠ SỐ LƯỢNG GIÁ ĐƠN VỊ THÀNH TIỀN
Dầu máy 7L 840,000
Dầu cầu,số 11L 1,100,000
Dầu trợ lực 1L 200,000
Dầu phanh 2L 400,000
Nước làm mát 8L 800,000
Keo dán 2T 300,000
Xăng rửa 10L 180,000
Dầu diezel 10L 135,000
Ga lạnh + dầu lạnh 1X 800,000
Dung dich RP7 2L 100,000