Chi phí sửa chữa động cơ xe Hyundai I10 Hatchback

Ngày đăng: 11/10/2020 Lượt xem: 18

Chi phí sửa chữa động cơ xe Hyundai I10 Hatchback 

BÁO GIÁ SỬA CHỮA XE HYUNDAI I10 HATCHBACK             BG/THC
Ngày:   11 / 10 /2020
Khách hàng : Tel :
Địa chỉ         : Km: Fax:
Biển số        : Model : Hyundai I10 Hatchback Loại máy: Xăng
Số khung     : Loại xe: Màu xe: Ghi

TIỀN CÔNG SỬA CHỮA XE HYUNDAI I10 HATCHBACK      

CÔNG VIỆC Đơn giá SL Thành tiền
Công tháo lắp các hệ thống điện phục vụ sửa chữa động cơ 400,000 1 400,000
Công hạ động cơ, hộp số và tháo rời động cơ khỏi khoang máy  650,000 1 650,000
Công tháo rã các chi tiết trong động cơ,  kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng động cơ 800,000 1 800,000
Công lắp ráp, căn chỉnh động cơ, lắp động cơ, hộp số lên xe 650,000 1 650,000
Công kiểm tra, căn chỉnh, nổ thử động  cơ, chạy thử xe 350,000 1 350,000
Cộng tiền công: 2,850,000

TIỀN PHỤ TÙNG SỬA CHỮA XE HYUNDAI I10 HATCHBACK

PHỤ TÙNG Đơn giá SL Thành tiền
Bộ bạc biên ba lê, bạc trục cơ cos 1 950,000 1 950,000
Bộ gioăng phớt đại tu 1,200,000 1 1,200,000
Bộ xéc măng cos 0 950,000 1 950,000
Tay biên 800,000 1 800,000
Mài trục cơ 400,000 1 400,000
Mặt máy - tháo xe 5,500,000 1 5,500,000
Trục cam hút - tháo xe 700,000 1 700,000
Trục cam xả - tháo xe 700,000 1 700,000
Con đội (bộ đầy đủ) 240,000 1 240,000
Tăng xích cam 950,000 1 950,000
Máng tỳ cam 320,000 2 640,000
Bơm dầu liền nắp 3,500,000 1 3,500,000
Dầu động cơ 90,000 3 270,000
Lọc dầu động cơ 120,000 1 120,000
Cộng phụ tùng: 16,920,000
Trong quá trình sửa chữa nếu có phát sinh chúng tôi sẽ báo sau (Riêng hệ thống điện điều khiển báo khi kiểm tra thực tế trên xe).
 TỔNG CHI PHÍ SỬA CHỮA    
Tiền công :.......................................... 2,850,000
Tiền phụ tùng :..................................... 16,920,000
Tổng tiền (trước thuế) 19,770,000
Thuế  10%  (VAT.)...........................
Tổng tiền (sau thuế):.......................................
Thời gian giao xe :................................
              (Phiếu báo giá này có giá trị trong 30 ngày)
GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ  KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN