Sửa chữa xe bán tải Isuzu Dmax 2 cầu

Ngày đăng: 11/10/2020 Lượt xem: 17

Sửa chữa xe bán tải Isuzu Dmax 2 cầu

BÁO GIÁ SỬA CHỮA XE BÁN TẢI ISUZU DMAX             BG/THC
Ngày:   10/ 10 /2020
Khách hàng : Tel :
Địa chỉ : Km: Fax:
Biển số: 30T7932 Model : Loại máy:Dầu
MST    : Loại xe:Isuzu Dmax Màu xe: Đen
TIỀN CÔNG SỬA CHỮA XE BÁN TẢI ISUZU DMAX         
CÔNG VIỆC SỬA CHỮA XE BÁN TẢI ISUZU DMAX
Phần điều hòa
Thay lốc điều hòa, hút nạp ga điều hòa, tháo 400,000 1 400,000
lắp giàn nóng, giàn lạnh, phin lọc điều hòa
Xúc rửa vệ sinh giàn nóng, giàn lạnh 200,000 2 400,000
Phần máy gầm 0
Kiểm tra thay thế ro tuyn đứng trên, dưới, láp 400,000 1 400,000
trước bên phụ
Kiểm tra thay thế ro tuyn lái trong bên lái, 500,000 1 500,000
cao su chụp bụi thước lái, cao su láp ngoài
bên phụ
Miễn phí thay dầu động cơ, thay lốp, đảo lốp 0 1 0
Phần điện
Kiểm tra thay mô tơ kính trước lái 250,000 1 250,000
Cộng tiền công: 1,950,000
TIỀN PHỤ TÙNG SỬA CHỮA XE BÁN TẢI ISUZU DMAX
PHỤ TÙNG Đơn giá SL Thành tiền
Phần điều hòa
Lốc điều hòa 6,200,000 1 6,200,000
Phin lọc điều hòa 700,000 1 700,000
Van tiết lưu ( kiểm tra báo sau) 950,000 1 950,000
Dầu lạnh 100,000 1 100,000
Ga điều hòa 500,000 1 500,000
Phần máy gầm
Dầu động cơ 85,000 6 510,000
Ro tuyn đứng trên ( 2 bên ) 450,000 2 900,000
Ro tuyn đứng dưới ( 2 bên ) 500,000 2 1,000,000
Ro tuyn cân bằng
Rô tuyn lái trong bên phụ
Cao su láp ngoài bên phụ 300,000 1 300,000
Cao su chụp bụi thước lái 200,000 2 400,000
Láp trước bên phụ 4,800,000 1 4,800,000
Lốp Linglong - Thái Lan 2,150,000 2 4,300,000
Bi cầu trước trục láp phụ 1
Bi cầu trước trục láp lái 1
Dầu cầu trước 3
Phần điện
Mô tơ lên kính trước lái 1,800,000 1 1,800,000
Cộng phụ tùng: 22,460,000
Phụ tùng thay thế chính hãng mới 100%
Thời gian bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 Km (Phụ tùng OEM/LD bảo hành 6 tháng hoặc 10.000 Km).
Trong quá trình sửa chữa nếu có phát sinh chúng tôi sẽ báo sau (Riêng hệ thống điện điều khiển báo khi kiểm tra thực tế trên xe).
 TỔNG CHI PHÍ SỬA CHỮA    
Tiền công :.......................................... 1,950,000
Tiền phụ tùng :..................................... 22,460,000
Tổng tiền (trước thuế) 24,410,000
Thuế  10%  (VAT.)........................... 2,441,000
Tổng tiền (sau thuế):....................................... 26,851,000
Thời gian giao xe :................................
              (Phiếu báo giá này có giá trị trong 30 ngày)

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ  KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN